במאמר זה, יובאו לקטים ממקורות שונים השופכים אור אודות לקויות שונות, בדגש על הפרעת קשב וריכוז, ועל דרכי התמודדות מגוונות, תוך התמקדות בפתרון חדש ויחודי: המחברת הגאונית.

הבעיה:
ילדים רבים ובוגרים מאובחנים בשלבים שונים בחייהם כבעלי הפרעות קשב וריכוז ו/או כבעלי ליקויי למידה שונים.
לקויות למידה הנן קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, לרוב על רקע נוירולוגי. ליקויי למידה עשויים להתגלות בראשית הלימודים, כאשר סימנים לה עשויים לצוף על פני השטח עוד לפני כן, כבר בגילאי הגן, ולעיתים אף קודם. תנאי הסביבה עלולים להחריף את השפעותיהם של ליקויי הלמידה. ילדים עם לקויות למידה הנם לרוב בעלי פוטנציאל שכלי ממוצע ומעלה, אשר מתקשים באחד או יותר מן המיומנויות הבאות: קריאה, כתיבה, כתיב, חשבון.

הפרעת קשב וריכוז הינה שילוב בין קשיים בתחומים הבאים (כולם יחד או כמה מהם): יכולת ריכוז לזמן ארוך, התעלמות מגירויים, יכולת לשים לב לפרטים,  ארגון וסדר, שכחנות רבה ועוד. חלק מהלוקים בהפרעה זו מאופיינים גם באימפולסיביות והיפראקטיביות, שבאים לידי ביטוי בחוסר מנוחה, צורך להתנועע ועוד.

לקויות למידה:
ילדים עם לקויות למידה מתקשים באחד או יותר מן המיומנויות האלו: קריאה, כתיבה, כתיב, חשבון. קשים אשר עלולים לגרום לתפקוד לקוי בכל מקצועות הלימוד. ליקויים אלו באים לידי ביטוי באחד או יותר מן המנגנונים הקוגניטיביים הבאים:

תפיסה ועיבוד חזותיים: הבחנה בפרטים, בסמלים גרפים, בכיוונים, הבחנה בין דמות לרקע, יכולת ראיית השלם על חלקיו.
תפיסה ועיבוד פונולוגיים: הבחנה בין צלילים דומים, זיהוי ובידוד צליל מתחילת מילה ומסופה, פירוק ומיזוג מילה ממרכיביה הצליליים, יכולת השמטת חלקים ממילה.
זיכרון חזותי ושמיעתי: זיכרון לטווח קצר וארוך, שליפה ממאגר זיכרון, זיכרון פעיל, זיכרון תוך כדי עיבוד, זיכרון עם ובלי משמעות.
שפה: היגוי, שליפה ושיום אוטומטי מהיר – אוצר מלים, תחביר, מורפולוגיה.
קשב וריכוז: היפראקטיביות, תת פעילות ואימפולסיביות.
עיבוד סנסורי: רגישות יתר חושית או תת-חושית.
תפקוד מוטורי ותפקוד סנסומוטורי: מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה.
ליקויים בהתמצאות: בזמן ובמרחב.

ליקויי הלמידה משנים פניהם במהלך השנים ומקבלים משקל שונה בשלבים שונים של ההתפתחות והלמידה.

סוגי הקשיים האופייניים לתלמידים לקויי למידה: ליקויי למידה מתבטאים בקשיים ניכרים בשני היבטים מרכזיים של הלמידה.

רכישת מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה, חשבון), ושימוש במיומנויות הלמידהלפי דרישות הגיל בעיקר בתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, חשבון, שפות זרות בכל רבדי השימוש השפה, בהקשבה, בדיבור בקריאה ובכתיבה, במתמטיקה ובשפה זרה.

לקויות קריאה – דיסלקסיה
לקות קריאה, המתבטאת בקושי ברכישה תואמת גיל של הקריאה, באיטיות בקריאה, בשיבושים ובקושי בהפקת משמעות מן הנקרא, וכן בשלבים אחרים בעתיד, בהתמודדות עם טקסטים ארוכים ובהבנתם.
קשיים אחרים בקריאה נגרמים בשל קושי בעיבוד המידע החזותי, כגון זיהוי הבדלים בכיוונים והבחנה בין צורות ועוד.

לקויות בכתיבה – דיסגרפיה
לקות כתיבה, המתבטאת בלחץ רב מדי או מועט מדי על כלי הכתיבה, באיטיות בכתיבה, בשגיאות כתיב רבות, בניסוח שגוי של משפטים, בהימנעות מכתיבה או בשימוש בתשובות קצרות, כדי להימנע מכתיבה מרובה. רמת התוכן שהתלמיד מבטא בכתיבה נמוכה לרוב מרמת התוכן שהוא מביע בעל פה, בשל השקעת המאמצים בצד הטכני של הכתיבה והסחת הדעת מן התוכן.
קשיים אלו באים בין השאר על רקע של קשיים במוטוריקה העדינה (כגון קושי באחיזת העיפרון), וקשיים בתפיסה החזותית (כגון קושי בהבחנה בין אותיות) וקשיים בתיאום בין העין ליד.

לקויות בחשבון – דיסקלקוליה
לקויות אלו מתבטאות בקושי ברכישה תואמת-גיל של מיומנויות החשבון. הקשיים ניכרים בין השאר בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון ובקשיים בעשיית פעולות החשבון.

התופעות השכיחות בקרב לקויי הלמידה (רשימה חלקית):

גן חובה
קשב וריכוז: פעילות יתר, היסח דעת רב, חוסר התמדה/השלמה של מטלות, תנודות במצב הרוח, התמודדות לקויה עם כישלונות.

בתחום החזותי – מוטורי: קושי במשחקים בהם יש להבחין בפרטים, או להבחין בין דמות לרקע, קשיים במוטוריקה עדינה (רכיסת כפתורים, שריכה), מסורבלות מוטורית (נפילות, הפלה של חפצים), הימנעות מפעולות כמו ציור, צביעה וגזירה.

בתחום ההתנהגותי – חברתי: קושי ביצירת קשרים חברתיים, בהבנת מצבים חברתיים בקבלת חוקי משחק.

קיימים גם קשיים שונים בתחום השפה, החשיבה והחשבון.

כיתות היסודי (א’ – ד’)
קריאה וכתיבה – ראשית: הימנעות מקריאה, קושי בלמידת הקשר שבין אותיות וסימני הניקוד לבין הצלילים, קושי בחיבור חלקי מילה למילה שלמה, שגיאות קריאה, קריאה איטית, שגיאות כתיב יוצאות דופן באיכות ובכמות.

התחום החזותי – מוטורי: אחיזת עיפרון בלתי נוחה ו/או לחץ חזק או חלש מדי על העיפרון, קשיים בעיצוב האותיות ובארגון הכתוב על הדף (כתב יד בלתי קריא), איטיות במילוי מטלות הדורשות מוטוריקה עדינה (כמו שרטוט וציור).
קיימים גם קשיים שונים בתחום השפה, החשיבה והחשבון.

כיתות ה’ – ח’
קריאה וכתיבה: שגיאות קריאה, איטיות בקריאה ובכתיבה, המנעות מקריאה בקול, קשיים בהבעה בכתב (תחושה שהילד אינו מצליח לבטא במדויק את ידיעותיו, מחשבותיו ורעיונותיו), קשיים ברכישת הקריאה והכתיבה בשפה זרה, שגיאות כתיב מרובות.

התחום החזותי מוטורי: כתב יד לא קריא, קשיים באחיזת עיפרון או באחיזת עט, הסתייגות מכתיבה ואי רצון לכתוב, קשיים בהתארגנות (ארגון ציוד לימודי, ארגון זמן) ועוד.

תיכון
שפה וחשיבה: אי יכולת למזג ידע ממספר טקסטים ומקורות, קושי בהפעלת אסטרטגיות למידה יעילות, קושי בזכירה של חומר לימודי למבחנים.

זיכרון קשב וריכוז: בעיות בקליטת חומר בכיתה (מחברות ריקות), התעייפות, קושי בהתמדה בביצוע מטלות, נתינת תשומת לב מוגזמת לפרטים, או ההפך, חוסר תשומת לב לפרטים הקטנים.

התחום החזותי – מוטורי: איטיות בעבודה, מסורבלות.

הפרעת קשב וריכוז
הפרעת קשב וריכוז ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, מאופיינת כהפרעה נוירו-התפתחותית שתסמיניה הם (כולם יחד או כל אחד בנפרד): קושי להתרכז בפעולה אחת כאשר מסביב גירויים והסחות דעת, פעלתנות יתר, קשיי ריכוז ועוד. את הפרעת הקשב והריכוז ניתן למצוא בכל שכבות הגיל, והיא עלולה להפריע בין השאר בלמידה, ולהופיע בדמות ליקויי למידה.
הפרעת קשב מאופיינת, בנוסף, גם בחוסר ארגון, שביטויו בין היתר הוא בנטייה ל”בלגן” בסביבת העבודה. על פי רוב כישורי הלמידה המוקנים במסגרת בתי הספר מכוונים לאוכלוסיית הלומדים הכללית שמאפייניה דומים, כך שלתלמיד בעל הפרעת קשב נצרך ללמידה כפולה: עליו לבצע את המטלות הנדרשות מכלל הכיתה, ובמקביל גם למצוא לבדו דרך וכלים שיאפשרו לו להתמודד עם משימות אלו. זוהי משימה מאתגרת עבור תלמידים רבים בכל שכבות הגיל, ואף לסטודנטים ולאלו ששנים נמצאים באקדמיה.
במקרים רבים, תלמידים בכל גיל הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, נדרשים ללמידה כפולה של חומר הלימוד, בנוסף לסגנון הלמידה שיאפשר להם להפנים אותו. מכאן עולה הצורך בסיוע חיצוני, אשר יתחיל בכיתות היסודי ואולי אף קודם, בגיל הרך – בגן החובה, ויספק תמיכה והכוונה מתאימים. הוראה מתקנת יכולה להיות אחת הדרכים להתמודדות ולהקניית כלים, אולם נדמהשהמערכת זקוקה לכלים נוספים שיאפשרו לתלמידים אלו לעלות על דרך המלך בלימודם לאורך השנים.

להפרעת קשב וריכוז יש אופי קבוע ומתמשך, אשר מלווה את האדם לאורך חייו ובא לידי ביטוי בדרכים שונות, שהעיקרית והנוצה בהם היא בתחום הלימודי. למרות שהלקות אמנם נשארת ומלווה את האדם לאורך חייו, נתינת כלים שונים יכולה להביא לשיפור משמעותי בתחומים בהם הכלים שינתנו. כלים לימודיים יסייעו בתחום הלימודי אך פעמים רבות יסייעו גם בתחומים אחרים. ישנן מספר דרכים בהן ניתן להוביל לשיפור ביכולות החלשות של אנשים בעלי הפרעת קשב, לדוגמה: ניתן לפתח סגנון עבודה יעיל יותר על ידי הוראה מתקנת, הקניית מיומנויות למידה ופיתוח מטא-קוגניציה לצורך גיבוש אסטרטגיות למידה ועוד.

הצורך:
כאשר מדברים על כתיבה וקריאה, בדרך כלל הדיון הוא סביב היכולת לקרא ולהבין את המילים עצמן, כלומר, את היכולת הקוגניטיבית להפוך אוסף של סימנים גרפיים למילים בעלות משמעות והבנת ההקשר ביניהן.
בשנים האחרונות, גדלה ההבנה שלא רק הרמה האקדמית של התוכן משפיעה על היכולת לפענח ולהבין אותו, אלא גם סביבת העבודה המידית, קרי אמצעי הכתיבה, וגם סביבת העבודה הרחבה יותר- התנאים בהם מתבצעת מלאכת הלמידה.
אף אחד מאתנו, לא אוהב להיות בסביבה רועשת, צפופה ועמוסה ויזואלית היוצרת תחושה לא נעימה של מתח ואף חרדה. למעשה רובנו מסוגלים להתמודד עם סביבה כזו מבלי אפילו להיות מודעים לכך שהיא מפריעה לנו.
עם זאת, עבור ילדים רבים, האופן בו מוצג המלל על גבי חומרי הקריאה והכתיבה, וכן חדרי הלימוד, עלולים ליצור מעמסה נוספת, המכבידה כשלעצמה על הקושי הקיים גם כך בלימודים, כלומר, במקום שהילד ירכז את מאמציו רק באינטראקציה עם הטקסט, הוא מקדיש משאבים יקרים בניסיון להדוף עודף גירוי חושי המסיח את תשומת ליבו מהמשימה איתה הוא מנסה להתמודד. כך, למשל, רעשים חזקים ופתאומיים, תנועות ילדים בחדר, ריחות לוואי חזקים של אוכל, שולחן עבודה עמוס ולא מתאים, תאורה לא מתאימה, יכולים להביא לגירוי חזק מדי של המוח (“עירור יתר”) ועל ידי כך להביא מהר מאד לתחושת עייפות ותסכול.

הפתרון – המחברת הגאונית:

המחברת הגאונית מסייעת לתלמידים בעלי לקויות שונות המתבטאות בחרדה, אי שקט וקושי בריכוז.

 המחברות פותחו ועוצבו על מנת לאפשר ריכוז מקסימלי וכתיבה בקלות לתלמידים. המחברת הגאונית הרחבה מאפשרת רצף לימודי, מיקוד וסדר. תודות לגודלה של המחברת (קצת יותר גדולה מ- A4), התלמיד מרוויח מרחב אופטי לדיוק וסדר, ללא קיטוע ופגיעה ברצף הדידקטי. עיצוב הדפים עצמם, מותאם קוגניטיבית לצורכי התלמיד: שורות בהירות וברורות, המופרדות בריווח גדול עם שורות תכלת, המוכח מדעית כצבע שעוזר לריכוז, מיקוד אופטי ורוגע; המחברת הינה המחברת הראשונה בעולם שפותחה בייעוצם של אופטומטריסטים מומחים בעלי שם לבעיות ראייה ומיקוד ראייה אצל ילדים, כדוגמת  רוברט לדרמן. תודות לעיצובה הייחודי התורם ליתרונותיה הבולטים ביצירת חוויה דידקטית מוצלחת, ובזכות עיצובה הנשען על “קשר עין מוח” וקוגניציית התלמיד, מאמצים אותה מומחים לבעיות מיקוד ראיה עבור ילדים, והיא זוכה להמלצות רבות מפי מפקחים, מנהלים מורים, הורים ותלמידים. כמו”כ המחברת נמצאת בשימוש תדיר אצל מורים להוראה מתקנת.

ערך מוסף – יתרונות:

תחושת סדר, ניקיון ואסתטיקה, החשובים מאד לסובלים מחרדות שונות.
יצירת משטח עבודה ברור, רגוע, מארגן ושונה באופן מהותי מסביבה עמוסה ויזואלית ואודיטורית.
אפשור עבודה ממושכת יותר, עם תחושת סיפוק גבוהה.

ייתכן ותאהב גם

דילוג לתוכן