Iproject education, בשיתוף משרד החינוך - תכנית ניצנים

יוצרים. מצמיחים. מעצימים.

מסגרות החינוך הבלתי פורמליות מחייבות התנהלות ייחודית תוך התאמת הצרכים לאופי המסגרת, הן לצוותי החינוך והן לתלמידים ומתוך הצורך הזה צמחה תכנית זו וזאת כחלק מפרויקט לאומי והחלטת ממשלה להשקיע בפיתוח ויצירת סטנדרטים מקצועיים וחינוכיים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי.

מסגרות רבות בחינוך הלא פורמאלי לא תמיד זוכים לקבל את ההערכה והכרה הראויה בעקבות עומסים ארגוניים ונוצרה תחושה כי הדעה הרווחת היא, שצהרונים הם סוג של ״שמרטף״ ולא מסגרת עם תכנית העשרה ותכנים הראויה לכל תלמיד וצוותי חינוך הנמצאים בתכנית ניצנים.
ידוע הכלל ש”בכדי שאדם יועצם, יש צורך במעצים“. לאור המצב הקיים בצהרונים, ולאור העדר תשומת לב ראויה לצוותי החינוך מצד הרשויות, יזם משרד החינוך פתרון להעצמת צוותי החינוך ותלמידי הצהרונים. מדי שנה יזכו התלמידים לחוברת פיתוח והעצמה בנושאים שונים ומגוונים המומלצים ע״י משרד החינוך וצוותי החינוך זוכים לקבל עולם שלם של כלים מונגשים היוצרים רצון של עשייה מתוך משמעות לטובת ילדי הצהרונים.

תכנית זו פותחה באופן ייחודי לאור מחסור בכלי העצמה לצוותי החינוך. כיום לא קיימת תוכנית מקצועית לצהרונים, הכוללים ליווי והדרכה שנתית המותאמת לצרכי הצהרונים ( צוותים + תלמידים) וכוללת פיתוח והעצמה אישים.
מטרת התכנית:
ליצור סטנדרט מערכתי כולל של הנגשת תכנים ויצירת כלים, על מנת להעצים את רמת המקצועיות של צוותי החינוך.
ליצור תכנית הדרכה מקיפה עם ליווי שנתי.
ליצור תכנית המעניקה הן לצוותי החינוך והן לילדי הצהרונים תחושת שייכות, מסוגלות, עבודה מתוך מוטיבציה ומשמעות עם תכנית תכנים מקצועיים.

הפתרון

בשבילי המסע – תכנית העצמה שנתית לצוותי חינוך ותלמידים
לצוותי החינוך – פותח הספר “בשבילי המסע – יומן העצמה מקצועי לצוותי חינוך” אשר נוצר מתוך צורך ממשי בשטח וצורך לספק הדרכה מותאמת לצוותים בהתאם לצרכים הייחודיים של הצהרון.
הספר נכתב לאחר מחקר מקיף בניסיון להבין את הצרכים הנדרשים מצוותי חינוך, לספק את התכנים החסרים ומתוך שאלות וקשיים שעלו מהצוותים בשטח. הרצון להולדת תכנית זו, נוצר בעקבות המסקנה כי יש צורך ממשי בליצור סטנדרטים איכותיים יותר אשר ייטיבו עם הצוותים ויתנו להם את תחושת המסוגלות בלהעניק את המיטב לילדי הצהרונים.
לתלמידים – פותחה חוברת ״בשבילי המסע – מחברת הצמיחה שלי״ חוברת עבודה שנתית העוסקת בתחומי העשרה רבים, כגון: מעגל החיים, חגי ישראל, מעגלים חברתיים, תחושת המסוגלות ועוד. בנוסף, התכנית עוסקת בפיתוח כישורי חיים, כגון: פיתוח זיכרון, פיתוח היצירתיות, העצמת המשלב הלשוני, עבודה בצוות ועוד תחומים למידה מרתקים.

התוכנית מייצרת “גאוות יחידה” ומאפשרת הן לצוותי החינוך לפעול מתוך משמעות והן לתלמידים לקבל תחושת שייכות למסגרת, מתוך מקום מועצם ומועשר.
הופכים שעות “אבודות” לשעות חוויתיות – מתן כלים מקצועיים ואירגוניים ופיתוח יכולות אישיות כגון ניהול זמן, הגדרת מטרות, פיתוח היצירתיות ועוד.
התכנים פותחו בהתאמה ותפירה ייחודית הן לצוותי החינוך והן לתלמידים.

יתרונות למנהלים

קרא עוד

יתרונות למורים

קרא עוד

יתרונות להורים

קרא עוד

יתרונות לתלמידים

Read more
דילוג לתוכן