תקנון ותנאי שימוש האתר של המחברת הגאונית

כללי

חנות האתר של המחברת הגאונית, היא הבעלים והמפעילה של אתר זה. מסמך זה קובע את ההתנהלות שלכם מול האתר של המחברת הגאונית . גישה לאתר ושימוש בו ובמוצרים ובשירותים המוצעים דרך האתר (שכולם יחדיו יכונו להלן: “השירותים”) נתונים לדרישות, לתנאים, ולהודעות שלהלן (“תנאי השימוש”). על ידי שימוש בשירותים אלה אתם מסכימים לכל תנאי השימוש, שייתכן שיעודכנו על ידינו כל כמה זמן כפי הנדרש. כדאי שתבדקו עמוד זה לעתים קרובות כדי לשים לב לכל שינוי שאולי עשינו בתנאי השימוש.

גישה לאתר זה מותרת על בסיס זמני, ואנו שומרים לעצמינו את הזכות למשוך או לשנות את השירותים ללא התרעה. לא נישא באחריות אם מסיבה כלשהי אתר זה לא יהיה זמין בזמן כלשהו או לתקופה כלשהי. מפעם לפעם ייתכן שנגביל גישה לחלקים או לכל חלקי אתר זה.

ייתכן שאתר זה יכיל קישורים לאתרים אחרים (“האתרים המקושרים”), אשר אינם מופעלים על ידי אתר של המחברת הגאונית. לאתר של המחברת הגאונית אין שליטה על אתרים מקושרים והיא איננה מקבלת על עצמה שום אחריות עליהם, על התוכן שלהם, או על כל אובדן או נזק העלול להגרם משימוש שלכם באתרים אלו. השימוש שלכם באתרים המקושרים יהיה כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המופיע בכל אתר כזה.

מדיניות פרטיות

את מדיניות הפרטיות שלנו, המפרטת איזה שימוש נעשה במידע שלכם, אפשר למצוא בקישור: מדיניות הפרטיות. השימוש שלכם באתר זה הוא אישור שלכם לעיבוד המתואר שם והוא הרשאה שכל המידע המסופק על ידכם אמין.

איסורים

אסור לכם להשתמש באתר זה באופן פסול. לא תבצעו או תעודדו עבירה פלילית; לא תעבירו או תפיצו וירוס, תוכנת סוס טרויאני, תולעת, פצצה לוגית, או כל חומר אחר שהוא זדוני, מזיק טכנולוגית, פוגע באמון, או פוגעני או מגונה בכל צורה שהיא; אסור לפרוץ לתוך היבט כלשהו של שירות זה; להשחית מידע; להוות מטרד לאנשים אחרים; לפגוע בזכויות הקניין של כל אדם אחר; לשלוח חומר פרסומי או שיווקי, הידוע בכינויו ‘דואר זבל’, ללא רשות; או לנסות להשפיע על הביצועים או התפקוד של יכולות מחשב כלשהם של אתר זה או של מחשב שהושגה גישה אליו דרך אתר זה. הפרה של תנאי זה היא עבירה פלילית ואתר של המחברת הגאונית תדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ותסגיר להם את זהותכם.

לא נישא באחריות לכל הפסד או נזק שנוצר בעקבות מתקפה של שלילת שירות, וירוסים, או חומר מזיק טכנולוגית אחר שאולי יזהם את ציוד המחשב שלכם, תוכנות המחשב, המידע, או כל חומר קנייני בעקבות שימוש שלכם באתר זה או בעקבות הורדה שלכם של כל חומר שפורסם בו, או כל אתר שמקושר אליו.

קניין רוחני, תוכנה ותוכן

זכויות הקניין הרוחני בכל תוכנה ותוכן (כולל צילומים) הזמינים עבורכם בתוך או דרך האתר נותרים הקניין של אתר של המחברת הגאונית או של בעלי הרישיון שלו ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות מכל העולם. כל הזכויות הללו שמורות בידי אתר של המחברת הגאונית ובעלי הרישיון שלו. אתם רשאים לשמור, להדפיס, ולהציג את התוכן המסופק אך ורק לטובת שימושכם הפרטי. אתם לא רשאים לפרסם, להפעיל מניפולציות על, להפיץ, או לשכפל בכל דרך אחרת, בכל פורמט שהוא, חלק כלשהו מהתוכן או העתקים של התוכן המסופק לכם או אשר מופיע באתר זה. כן אסור לכם להשתמש בכל תוכן כזה בקשר לכל יוזמה עסקית או מסחרית.

תנאי מכירה

על ידי ביצוע הזמנה אתם מציעים לרכוש מוצר הכפוף לדרישות ולתנאים הבאים. כל ההזמנות כפופות לזמינות ולאישור מחיר ההזמנה.

זמני המשלוח עלולים להשתנות בהתאם לזמינות ובכפוף לכל עיכוב הנגרם מעיכובים בדואר או כוח עליון שלגביהם אין אנו נושאים באחריות.

כדי לערוך הסכם עם אתר של המחברת הגאונית עליכם להיות מעל גיל 18 ולהיות בעלי כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בתוקף המונפק בידי בנק המוסכם עלינו. אתר של המחברת הגאונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשה שנעשתה על ידכם. אם הזמנתכם התקבלה נודיע לכם בדואר אלקטרוני ונאשר את זהות הצד שעימם ערכתם את ההסכם. בדרך כלל זה יהיה אתר של המחברת הגאונית אך ייתכן במקרים מסויימים שזה יהיה צד שלישי. במקרה שהחוזה נערך עם צד שלישי, אתר של המחברת הגאונית איננה פועלת בתור סוכן או גורם עיקרי והחוזה נערך ביניכם לבין אותו צד שלישי ויהיה כפוף לתנאי המכירה אותם הם מספקים לכם. כאשר אתם מבצעים הזמנה אתם מתחייבים שכל הפרטים שאתם מספקים לנו הם נכונים ומדויקים, שאתם משתמשים מורשים של כרטיס האשראי או החיוב שבו אתם משתמשים לביצוע ההזמנה ושיש מספיק כספים לכיסוי עלות המוצרים. העלות של מוצרים ושירותים מיובאים עלולה להשתנות. כל המחירים המפורסמים נתונים לשינויים כאלו.

(א) ההסכם שלנו

כאשר אתם מבצעים הזמנה, תקבלו דואר אלקטרוני שמשמש הכרה ואישור קבלת ההזמנה שלכם; דואר אלקטרוני זה ישמש כאישור הכרה בלבד ולא אישור ההזמנה. לא יווצר חוזה בינינו עד שנשלח לכם אישור בדואר אלקטרוני כי המוצרים שהזמנתם נשלחו אליכם. רק אותם מוצרים הרשומים באישור בדואר האלקטרוני, שנשלח בזמן המשלוח, יכלל בחוזה שנוצר.

(ב) תמחור וזמינות

בעוד אנו משתדלים לוודא שכל הפרטים, התיאורים והמחירים המופיעים באתר מדוייקים, ייתכן שיהיו טעויות. אם נגלה טעות במחיר של מוצרים שהזמנתם, נודיע לכם בהקדם האפשרי וניתן לכם את האפשרות לאשר מחדש את ההזמנה שלכם במחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. אם לא יעלה בידינו ליצור עמכם קשר נתייחס להזמנה כמבוטלת. אם תבטלו וכבר שילמתם עבור המוצרים, תקבלו החזר מלא.

עלויות המשלוח יחוייבו בנוסף; עלויות נוספות כאלה מוצגות באופן ברור היכן שמתאים וכלולים ב’עלות הכוללת’.

(ג) תשלום

עם קבלת ההזמנה שלכם אנו מבצעים בדיקת הרשאה שגרתית על כרטיס התשלום שלכם כדי לוודא שיש מספיק כספים לביצוע העסקה. עם קבלת האישור כרטיסכם יחוייב. הכספים שיתקבלו עם חיוב כרטיסכם ייחשבו פיקדון נגד ערך המוצרים שאתם רוצים לרכוש. אחרי שהמוצרים יישלחו ונשלח אליכם אישור בדואר אלקטרוני, הכספים ששולמו כפיקדון ישמשו תשלום עבור ערך המוצרים שרכשתם כנרשם באישור בדואר האלקטרוני.

הגבלת חבות

החומר המוצג באתר זה ניתן ללא ערבויות, תנאים או התחייבות לגבי דיוקו. אלא אם כן הוצהר אחרת בהתאם למלוא ההיקף המותר על פי חוק, אתר של המחברת הגאונית וספקיה, ספקיות התוכן והמפרסמים שלה, שוללים מפורשות בזאת את כל התנאים, הערובות, ושאר הדרישות המותנות אשר אחרת עלולים להיות משתמעים על ידי חוק, המשפט המקובל, או דיני היושר ולא יהיו אחראים לכל נזק כלשהו – כולל אך לא מוגבל – לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נסיבתי, עונשי או מקרי, או נזקים עבור הפסד שימוש, רווחים, מידע או כל נכס לא מוחשי אחר, נזק לרצון טוב או למוניטין, או לעלות השגת מוצרים או שירותים חלופיים, העולים מתוך או קשורים לשימוש, אי-יכולת לעשות שימוש, ביצוע, או כשלים של האתר הזה או של האתרים המקושרים וכל החומרים המפורסמים שבהם בלי להתחשב בשאלה אם נזקים אלו היו ניתנים לחיזוי או שעולים מתוך חוזה, עוולה, הגינות, פיצוי, על פי תקנון, לפי חוק או אחרת. אין זה משפיע על החבות של אתר של המחברת הגאונית למוות או חבלה גופנית העולה מתוך הרשלנות שלה, עוולת התרמית, תיאור מסולף בנוגע לנושא מהותי, או כל חבות אחרת אשר לא ניתן לשלול או להגביל על פי חוק ישים.

קישורים לאתר הזה

אתם רשאים ליצור קישור לעמוד הבית שלנו, בתנאי שתעשו זאת באופן הוגן וחוקי ושאינו פוגע במוניטין שלנו או מנצל אותו, אך אסור לכם להקים את הקישור בצורה כזו הרומזת לצורה כלשהי של התחברות, אישור או תמיכה מצידנו כאשר זו אינה קיימת. אסור לכם להקים קישור מכל אתר שאיננו בבעלותכם. אין למסגר את האתר הזה בכל אתר אחר, וכן אין ליצור קישור לכל חלק באתר הזה חוץ מאשר עמוד הבית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למשוך את רשות הקישור ללא התראה.

כתב ויתור לגבי בעלות על סימנים מסחריים, תמונות של אישיויות וזכויות יוצרים של צד שלישי

אלא אם כן במפורש נאמר אחרת, כל האנשים (כולל שמותיהם ותמונותיהם), הסימנים המסחריים והתוכן של צדדים שלישיים, שירותים ו/או מיקומים המופיעים באתר זה אינם משויכים, מקושרים או מסונפים בצורה כלשהי עם אתר של המחברת הגאונית ואל לכם לסמוך על קיומו של קשר או שיוך שכזה. כל סימן מסחרי / שמות המופיעים באתר זה הם בבעלות בעלי סימן המסחר שלהם. היכן שישנה התייחסות לסימן מסחרי או לשם מסחרי השימוש נעשה רק כדי לתאר או לזהות את המוצרים ואת השירותים ואין זו בשום צורה טענה כי מוצרים או שירותים אלה נתמכים או קשורים ל-אתר של המחברת הגאונית.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות, להגן ולשחרר מאחריות את אתר של המחברת הגאונית, את מנהליה, הממונים, העובדים, היועצים, והסוכנים שלה והמסונפים אליה, מכל תביעות, אחריות, נזק, ו / או עלויות של צד שלישי (כולל, אבל לא רק, הוצאות משפטיות) העולות משימוש שלכם באתר זה או מהפרה שלכם את תנאי השימוש.

שוני

ל-אתר של המחברת הגאונית תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכל זמן וללא התרעה, לתקן, להסיר או לשנות את תנאי השימוש ו / או כל עמוד אחר באתר זה.

פסלות

אם חלק כלשהו של תנאי השימוש לא ניתן לאכיפה (כולל כל תנאי שבו אנחנו שוללים את אחריותינו כלפיכם), הדבר לא ישפיע על האכיפה של כל חלק אחר של תנאי השימוש וכל שאר התנאים ישארו בעלי תוקף מלא. עד כמה שניתן, היכן שכל סעיף / תת-סעיף או חלק מסעיף / תת-סעיף יכולים להיות מנותקים כדי להפוך את החלק הנותר לתקף, הסעיף יפורש בהתאם. לחלופין, אתם מסכימים שהסעיף יתוקן ויפורש בצורה הדומה מאד לפרשנות המקורית של הסעיף / התת-סעיף המותרת על פי חוק.

תלונות

אנו מפעילים הליך לטיפול בתלונות שבו נשתמש כדי לנסות ליישב סכסוכים כשהם עולים לראשונה; אנא ידעו אותנו אם יש לכם תלונות או הערות כלשהם.

ויתור

אם תפרו תנאים אלו ואנו לא ננקוט פעולה, עדיין נהיה זכאים לנצל את הזכויות ואת הסעד שלנו בכל מצב אחר שבו תפרו תנאים אלו.

כלל ההסכם

תנאי השימוש הנ”ל מהווים את כלל ההסכם של הצדדים ובאים במקום כל הסכמים קודמים ובו-זמניים ביניכם לבין אתר של המחברת הגאונית. כל ויתור של כל תנאי בתנאי השימוש יהיה יעיל רק אם יהיה בכתב ובחתימה של מנהל של אתר של המחברת הגאונית.

שאלו אותנו
דילוג לתוכן